Insyn och rättssäkerhet

Du som invånare har rätt att ta del av politiska beslut och information som hanteras i kommunens verksamheter.

På Luleå kommuns anslagstavla hittar du anslag och kungörelser från nämnder och sammanträden.

En viktig grund för offentlig verksamhet är offentlighetsprincipen. Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten få insyn i den kommunala verksamheten och få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Luleå kommuns har flera olika styrande dokument som bestämmer hur verksamhet med mera ska bedrivas.

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024