Tillkännagivande: Kommunfullmäktige sammanträder 2023-08-28