Anslag: Samhällsbyggnadsutskottet 2024-06-17

Instans: Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum: 2024-06-17

Paragrafer: §§ 54-63 varav §§ 54 och 60 omedelbart justerade

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-20

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson