Anslag: Infrastruktur- och servicenämnden 2024-06-20

Instans: Infrastruktur- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-20

Paragrafer: §§ 73-88

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid infrastruktur- och serviceförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén