Anslag: Socialnämnden 2024-06-20

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-20

Paragrafer: §§ 115-126, 128-138

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-25

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström