Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2024-07-09

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2024-07-03

Paragrafer: §§ 342-345

Datum när anslaget sätts upp: 2024-07-09

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-31

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson