Lex Sarah utredning startad på ett vård och omsorgsboende

På ett av Luleå kommuns vård och omsorgsboende har man startat en Lex Sarah utredning kring två händelser om missförhållanden.

Det handlar om att en medarbetare ska ha utfärdat slag mot två brukare.

När vi fick kännedom om avvikelsen agerade vi genom att starta en Lex Sarah utredning. Utredningen pågår, men händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av händelsens allvarlighetsgrad, meddelar områdeschef Ronnie Arespång.

En arbetsrättslig utredning kring medarbetaren är genomförd tillsammans med personalavdelningen.

Anhöriga har informerats om händelsen.

Kontakt

Ronnie Arespång, områdeschef, 072-560 68 64

Sidan uppdaterades den 5 juli 2024