Så jobbar vi med utveckling i Luleå kommun

För att nå våra framtida mål i Luleå behöver vi jobba både med kontinuerliga förbättringar och med att hitta helt nya sätt att skapa värde (innovation). Vi har tagit fram processer, metoder och stödstrukturer som ska göra det lättare för hela organisationen att jobba med utveckling.

Innovativt utvecklingsarbete

Verktygslåda med metoder och övningar

Projektmodell

Guide till lyckade utvecklingsprojekt