Kungörelse: Antagen detaljplaneprogram för Hertsöheden

Detaljplaneprogrammet för Hertsöheden är nu antagen

Kungörelse

Dnr SBF2021/709 – KLF2023/1325

Kommunfullmäktige i Luleå kommun har den 20 november 2023, § 211, antagit detaljplaneprogram för Hertsöheden

Här finns detaljplaner listade: Pågående detaljplaner - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Protokollet över beslutet justeras den 27 november 2023 och tillkännagivande av justeringen anslås på kommunens anslagstavla den 27 november 2023

Upplysning: Ett detaljplaneprogram är, till skillnad från en detaljplan, inte bindande utan är vägledande och kommer att utgöra ett underlag för fortsatta arbeten med detaljplaner i området.

Frågor: Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förvaringsplats för kungörelse: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Ansvarig för kungörelsen: Frida Lundström