Meddelande om granskningsutlåtande: Detaljplan för del av Mjölkudden centrum,
del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2

KLF 2023/1086 (SBF2021/444)

De synpunkter som har inkommit under granskningstiden på rubricerad detaljplan har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer.

Om ni inte har möjlighet att ta del av informationen via webbsidan så kan vi skicka utskrift till er (kostnader för utskrift kan tillkomma). Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Detaljplan för del av Mjölkudden centrum, del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2 har lämnats in för politiskt antagande i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Med vänliga hälsningar
Kommunstyrelseförvaltningen