Kungörelse: Slutlig röstsammanräkning vid val till Europaparlamentet 2024

Den slutliga röstsammanräkningen av de röster som avgivits vid val till
Europaparlamentet den 9 juni 2024 påbörjas av Länsstyrelsen i Norrbottens län
den 10 juni 2024 kl 08.00. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på
Stationsgatan 5, 971 86 Luleå.

LÄNSSTYRELSEN