Smart teknik ska locka fler till isen

Luleås arktiska klimat är en fantastisk tillgång, och isbanan är ett sätt att njuta av detta, även under årets mörka period. Genom information från smarta sensorer ska nu tröskeln att ta sig ut på isen bli ännu lägre.

Tänk att du sitter i en varm och skön tv-soffa. Solen skiner förvisso utanför fönstret, men ser det inte kallt ut? Lite blåsigt kanske? Ibland kan minsta motstånd bygga en tröskel så hög att man inte tar sig ut, särskilt på vintern.

Men snart blir det ändring på det! Genom smarta sensorer placerade längs isbanan kommer det bli möjligt för luleåbor och tillresta, att få uppdateringar i realtid om:

 • Temperatur och vindförhållanden
 • Antal besökare på isbanan
 • Bärighet på isen
 • Plogningsstatus
 • Tillgängligheten på sparkar och eldstäder

Förhoppningen är att fler ska hitta ut på den fantastiska tillgång som isbanan är under vinterhalvåret.

Informationen kommer inte bara komma besökarna till gagn, även Luleå kommun kommer dra nytta av den för att kunna erbjuda ännu bättre service. Det går till exempel att se när det är dags att fylla på ved eller tömma sopkorgar, få statistik på hur folk använder isbanan för utvärdering och vidareutveckling, eller se isens bärighet för människor och fordon utifrån säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Arctic IoT i korthet

 • Datum: 2022–2023
 • Budget: 2 MSEK
 • Partners: IoT Sverige, Luleå Tekniska Universitet, Lunet, Thingwave och Grepit
 • Frågeställning:
  Hur skulle vi kunna hjälpa fler att hitta ut på isbanan?

Första steget mot den uppkopplade staden

IoT (Internet of things) är ett samlingsnamn för sensorer som kan samla in data och skicka detta vidare över internet. Det här skapar möjligheter för att visa information i realtid, vilket kan underlätta beslutstöd inom en mängd områden, exempelvis fastighetsskötsel, stadsplanering, industri etc. ​

Den smarta sensorerna längs isbanan i Luleå är första bara första steget. Luleå kommun vill ligga i framkant på området en ”smart digital och uppkopplad stad”. För att lyckas behöver kommunen stärka sin förmåga på flera plan. Det har påbörjats arbete med en IoT-strategi men det finns ett behov att fortsätta testa och utvärdera olika tekniska lösningar.

Människor som njuter av solen på isbanan i Luleå

Samverkan med akademi och näringsliv gjorde lösningen möjlig

För att lyckas förverkliga en innovation krävs samverkan med andra parter, eftersom ingen är expert på allt. I projektet Arctic IoT har ett av syftena därför varit för Luleå kommun att bli bättre på att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar.

I projektet har Luleå kommun samverkat med olika aktörer, som besitter kompetens i absolut världsklass inom IoT-området: Luleå Tekniska Universitet, Lunet, Thingwave och Grepit

Förutom delfinansiering från ovanstående partners, kommer en annan del av finansieringen från IoT Sverige, som är Vinnovas program för innovativa IoT projekt som ska bidra till ökad samhällsnytta i offentlig sektor.

Vad andra säger om projektet