Utvecklingsprojekt och initiativ

I Luleå kommun jobbar vi med utveckling, både genom kontinuerligt förbättringsarbete och innovation. Här är ett urval av några pågående och avslutade utvecklingsprojekt.

Pågående och avslutade utvecklingsprojekt

Skolroboten AV1

Hjälper barn som inte kan gå till skolan

Sensorlarm för ökad trygghet

Trygghetsteknik på omsorgsboenden

Luleå Framtidsforum

Innovativ metod för invånarinflytande

Balderspyramiden

Proaktiv vård genom bättre kostdata

Arctic IoT

Teknik som sänker tröskeln för att ta sig ut

Digital modell av Luleå

För en jämställd och grön stadsutveckling

Smarta sopsorteringskärl

Sorteringskärl som talar om hur fulla de är

Digital tvilling till industripark

Visualisering av data underlättar planering

VR på idrotten

Hjälper barn till mer rörelse