Nytt forum ökar invånarnas inflytande i Luleå

För att lyckas med den pågående samhällsomställningen krävs engagemang och involvering av både invånare och andra samhällsaktörer. Luleå Framtidsforum är en ny och innovativ metod för att samla in invånarnas perspektiv och tillvarata samhällets samlade kompetens.

Under våren 2023 genomfördes en förstudie för att utveckla en ny form av systematisk och strukturerad medborgardialog, särskilt inriktad på mer komplexa politiska frågor som är avgörande för kommunens och dess invånares framtid. Förstudien resulterade i ett koncept kallat Luleå Framtidsforum, som nu är på väg att testas i ett pilotprojekt. Metoden för dialog syftar till att öka invånarnas kunskap om pågående samhällsomställning och etablera en hållbar struktur för delaktighet.

Medborgarpanel deltar i djupgående diskussioner

Pilotprojektet, som planeras att påbörjas våren 2024 och pågå i cirka 12 månader, kommer att involvera 30–50 invånare tillsammans med experter, politiker och moderatorer. Deltagarna kommer att delta i djupgående diskussioner om kritiska frågor för kommunen.

Projektet drivs av kontoret Innovation och utveckling inom Luleå kommun. En viktig del av projektet är att involvera de politiker och tjänstepersoner från kommunen som är relevanta utifrån den aktuella frågans karaktär.

Luleå Framtidsforum representerar en innovativ strategi för att involvera invånare och samla in deras perspektiv i frågor som påverkar deras liv och kommunens framtid. Genom att ta dessa nya steg och processer, visar Luleå kommun sitt engagemang för att skapa en mer inkluderande och delaktig samhällsutveckling