VR hjälper barn till mer rörelse

Att elever använder digitala teknologier behöver inte innebära att de rör på sig mindre. I projektet "VR i undervisningen" används VR ur olika ämnens perspektiv. I idrottsundervisningen, utforskas hur VR kan användas i undervisning och vilka möjligheter det skapar.

VR står för Virtual Reality, eller virtuell verklighet på svenska.

Skolan i Luleå kommun har som ambition att bli bättre på att testa och utforska möjligheterna med nya teknologier, då detta både kan utmana eleverna i deras lärande och väcka inspiration. Genom att som i detta fall testa VR-teknologi på idrotten, har vi hittat nya ingångar till elever som inte alltid känner lusten att lära.

På idrottslektionen sprider eleverna ut sig i gymnastikhallen med varsitt VR-headset. Under lektionen leds de sedan genom ett pass inspirerat av träningskonceptet Les Mills.

Tillämpningen kan också komma åt faktorer som traditionellt hämmar ett jämlikt deltagande på idrotten för eleverna. Till exempel visar forskning att flickor rör sig betydligt mindre än pojkar på idrotten och att de i högre utsträckning upplever oro och obehag över att bli betraktade när de är fysiskt aktiva. Användandet av VR på idrotten kan ge osäkra elever en chans till ett mer fritt idrottsutövande.

VR på idrotten i korthet

  • Datum: 2023–
  • Budget: 70 000 SEK
  • Frågeställning:
    På vilket sätt kan VR användas i idrottsundervisningen?
    Kan VR skapa upplevelser i idrott och hälsa som annars ej var möjliga?
    Kan VR utveckla motivationen att röra sig?
Idrottslärare instruerar elever i VR
Lärare instruerar elever i VR

Fler användningsområden för VR i skolan

Skolan i Luleå kommun har via ett pilotprojekt köpt in ett antal VR-glasögon för att testa teknikens möjligheter. IT-utvecklare i verksamheterna ger i läraren stöd i användningen samt stöd under lektionspassen. Möjligheterna med VR i undervisningen testas även i språkundervisningen och det undersöks hur det kan utveckla språkinlärningen, på bildlektioner får elever testa tekniker i bildskapandet.

Genom att eleven sätter på sig ett par speciella glasögon, som omsluter hela blickfånget, kan eleven ta sig till en helt annan värld, utan att ens lämna rummet. Eleven kan befinna dig på en tropisk strand, utforska en rymdstation eller vandra genom en magisk skog.

VR skapar en illusion av verklighet genom att visa en 3D-miljö som eleven kan se och interagera med. Eleven kan röra sig runt i miljön, titta på saker från olika vinklar och till och med plocka upp och använda virtuella objekt. I pilotprojektet används idag VR i en rad andra olika sammanhang, t.ex. språk, bild , geografi och musik.